Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

NY: Bidrag til feltanlegg

Foto: Norsk Skyttertidende

Norges Skytterstyre styrker tilskuddsordningen til etablering av permanente anlegg for felt,- Stang- og felthurtigskyting.

Dato: 19. feb 2021

Med bakgrunn i vedtatt forbud mot bruk av stålmål fra 2025 styrker DFS tilskuddsordningen til etablering av permanente anlegg for felt,- Stang- og felthurtigskyting. Ordningen som gjelder spesielt for 2021 har en budsjettramme på 1 million kroner og er finansiert gjennom bruk av restmidler fra 2020 og omdisponeringer i 2021.

Det kan søkes om bidrag slik:

  • Feltanlegg: 20% av kostnader, maksimalt 50 000 kr.
  • Stanganlegg: 33% av kostnader, maksimalt 100 000 kr.
  • Felthurtiganlegg: 33% av kostnader, maksimalt 100 000kr.

 

Frist for søknad:

1. april 2021. Innen kort tid mottar søkere tilbakemelding og eventuelt tilsagn og tilskudd. Søknader mottatt etter fristen blir behandlet avhengig av budsjettsituasjonen. Tilskudd beregnes ut fra dokumenterte kostnader og utbetales etterskuddsvis når anlegget er fullført og DFS har mottatt revidert regnskap og Politiets godkjenning av anlegget.

 

Søk her

 

Finfeltfrononter

Det minnes i tillegg om ordningen med bidrag til kjøp av finfeltfronter til 100 m som refunderes med 20% av kostnader og maksimalt 2000 kr pr skytterlag.