Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifond 2020- 2022

Frist for levering rapport regnskap for tildelte Frifondsmidler 2020 må leveres innen 1. oktober. I denne artikkelen har vi samlet viktig informasjon om Frifond for 2020, 2021 og 2022.

Frifond 2020

For Frifond-året 2020, var det 2018 som var grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstilt innen 31/12-2018. Kravene for å få tildeling fra Frifond er som følger:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år. Medlems-kontingenten skal være på minst 50 kroner for hvert medlem, og gjelde for maksimalt ett kalenderår. Ved familiemedlemskap teller hvert medlem som individuelt medlem, og kontingenten for familiemedlemskap skal til sammen ikke være mindre enn 100 kroner.
  • Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS, og kunne dokumenteres. Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert med vervet under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt rapport fra skytterlagene på bruk av fjorårets tilskudd før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. Rapporten levere på eget skjema i Mitt DFS innen 1. oktober året etter tilskuddsåret.

 

Du finner om skytterlaget er kvalifisert for tildeling i 2020 under "Rapporter" på VK-skytterlag. Velg rapporten som heter "Frifond status grunnlagsår" . Skytterlagene skal ikke søke om Frifond-midler.

Informasjon om tildeling kommer på e-post primo oktober, med henvisning til akseptskjema i Mitt DFS. Frist for aksept har gått ut. Utbetaling er gjort.
Frist for rapport regnskap er 1. oktober 2021.

Se retningslinjer for Frifond 2020 her

Frifond 2021
For Frifond-året 2021, er det 2019 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstilt innen 31/12-2019. Det er lagt inn et nytt felt i skytterlagenes årsrapport der signert medlemsliste for betalende medlemmer under 26 år per 31/12-2019 lastes opp som vedlegg. Lista skal signeres av leder eller to styremedlemmer. 

Grunnlagskravene for å få tildeling fra Frifond er p.t. de samme som for Frifond 2020.

Frifond 2022
For Frifond-året 2022 blir også 2019 grunnlagsår som følge av Covid-19. Dette betyr at kravene som stilles må være tilfredsstilt innen 31/12-2019. Grunnlagskravene for å få tildeling fra Frifond er p.t. de samme som for Frifond 2020.