Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Åpne hjemmebane-stevner

Foto: Norsk Skyttertidende

Det er nå kommet ny funksjonalitet i resultatprogrammene som muliggjør åpne hjemmebanestevner.

Dato: 15. jan 2021

Generelt om smittevern:

Alle stevner må følge DFS sine koronavettregler (som følger nasjonale bestemmelser), evt. de kommunale bestemmelsene om disse er strengere.

 

Åpne stevner - slik gjør dere det:

Merk: Hjemmebanestevner kan inntil videre kun gjennomføres for barn og unge under 20 år.

Fra 14. januar 2021 har Megalink, Kongsberg Target System og Sius laget funksjonalitet for å importere resultater fra XML-fil. Dette er filen man normalt importerer til Mitt DFS. Denna kan nå også benyttes til å lese inn resultater fra andre arrangører.

Dvs at man f.eks kan arrangere åpne stevner som hjemmebaneskyting. Alle som arrangerer stevnet tar ut XML-fil og sender denne til hovedarrangør, som importer XML-fil inn i sitt resultatprogram. Når alt er importert kan man kjøre ut vanlig premieoppgjør.

Ta kontakt med din leverandør for oppdatering av resultatprogram. Alle leverandører har sin versjon klar senest i løpet av uke 3 2021.

Kongsberg Target system:


I Leon (f.o.m versjon 2.0.11) er det mulig å importere resultater (XML) fra andre baner/stevner (KTS, Megalink eller Sius) inn i et felles stevne i Leon ved å bruke veiviseren for resultatimport som en finner i filmenyen. Det opprettes automatisk lag og skiver hvor alle de nye resultatene legges inn på. Alle de vanlige funksjonene som rapport, web og premiering kan brukes på vanlig måte for å lage komplette resultatlister. Til slutt genereres stevneoppgjør på vanlig måte for å lage en felles resultatfil (XML).

For å eksportere resultater fra Leon til et annet felles resultatprogram (KTS, Megalink eller Sius), så brukes den vanlige funksjonen i Leon for å generere et stevneoppgjørsfil (XML).

MLRes:


MLRes har nå støtte for import av XML filer med resultater fra andre arrangører.

Dette er XML filen som genereres for opplasting til DFS, og er således enkel å få frem for samtlige.

Når du ønsker å importere en fil fra et annet lag, gjør som følger:

  1. Stå i det stevnet du vil importere skytterne til.
  2. Gå på menyen «Fil» og velg «Importer fra DFS».
  3. Velg så «Importer resultater fra samarbeidende arrangør»

Skyttere med resultater vil nå importeres i nye lag som opprettes første hele klokketime etter siste lag på siste dag hos arrangøren. Deretter opprettes det nye lag med 1 minutts mellomrom til det er plass til alle som skal importeres.
Denne importen kan gjøres flere ganger dersom man ønsker en oppdatert resultatliste underveis i et felles stevne, og man kan selvfølgelig importere fra flere samarrangerende lag.

Når stevnene er ferdige og alle resultater er importert kjøres stevneoppgjør med XML generering på vanlig måte, og fila lastes opp til DFS.

SIUS:

 

Stevner er en viktig motivsajonsfaktor for skyttere. NB: bilder er tatt før korona-tiden. Foto: Norsk Skyttertidende.