Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Utlån av våpen

Nytt våpenregelverk trådde i kraft fra 1. juni 2021. Den nye våpenloven med tilhørende ny våpenforskrift inneholder viktige endringer i reglene for utlån av våpen. Oppdatert 25. oktober.

Den største endringen for å kunne låne et våpen fra skytterlaget gjelder for personer som ikke har våpenkort på tilsvarende våpen fra før. Nå kreves det at låntaker må søke politiet om-, og ha fått tillatelse til å låne våpen før våpen kan lånes ut. For at søknaden skal være gyldig kreves følgene å være oppfylt og dokumentert i søknad:

  • Gjennomført godkjent sikkerhetsopplæring i regi av DFS/skytterlag (E-kurs/sikkerhetskortet).
  • Tilfredsstille krav til aktivitet med minimum 6 organiserte treninger/ konkurranser.
  • Være medlem av en skytterorganisasjon, som et skytterlag.


De samme kravene gjelder også for alle som skal søke erverv av våpen for første gang.

Skytterlag kan fortsatt låne ut våpen til medlemmer som kan framvise lisens (våpenkort) for et tilsvarende våpen. Politidirektoratet har opplyst at tilsvarende våpen som Sauer 200 STR er f.eks. jaktrifler (ikke halvautomat) og hagle.

Søknad om erverv eller tillatelse til å låne et våpen skal skje på fastsatt skjema. Se mer informasjon om dette på https://www.politiet.no/tjenester/vapen/

Det nye regelverket skal sikre at alle som låner et våpen er skikket for å ha/oppbevare et våpen. Slik sett er det ikke lenger skytterlagets ansvar å gjøre denne vurderingen. 

Med bakgrunn i nytt regelverk har DFS utarbeidet nytt skjema for utlån av våpen. Politiet har utarbeidet digitalt utlånsskjema som også kan benyttes.

Dette er en utlånskontrakt mellom långiver (våpeneier) og låntaker, som i utfylt stand inneholder informasjonen som våpenforskriften krever. Forskriften setter ikke lenger tidsbegrensning for utlån, men det anbefales inntil 1-3 år.

Det er skytterlagets ansvar at utlån av våpen skjer etter gjeldene regler. Regelverket for utlån av våpen har en overgangsordning på 3 måneder, dvs. at innen 1. september må alt være i orden. 

Skytterkontoret har oppdatert Sikkerhetskortet. Dette er DFS sin obligatoriske sikkerhetsopplæring som tilbys som e-læring. 

Les også artikkel om nytt våpenregelverk.

 

Her finner du nye skjema for utlån av våpen