Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Endringer i våpenlova

Stortinget har vedtatt enkelte endringer i våpenlova.

Stortinget har vedtatt enkelte endringer i våpenlova. Dette var en forutsetning for å kunne vedta ny våpenforskrift. Ny våpenlov blir gjort gjeldende når ny våpenforskift er vedtatt.

I sitt vedtak har Stortinget blant annet vedtatt en forskriftshjemmel for oppbevaring av løyvepliktige våpen, våpendeler og ammunisjon på annet sted enn der våpeneieren bor fast. Dette var et av innspillene DFS kom med i vår høringssuttale til ny våpenskrift.

Når Stortinget har vedtatt endringer i våpenlova, vil justis- og beredskapsdepartementet vedta ny våpenforskrift. Dette skjer trolig i løpet av mai, med virkning fra juni/juli. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart ny våpenforskrift foreligger.