Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frogn og Drøbak skytterlag
i Follo skyttersamlag

Utsetter oppstart av jegertrening

Styret i skytterlaget utsetter oppstart av jegertrening. Ny informasjon i starten av juni

Skytterlaget har vurdert hvilke aktiviteter vi kan opprettholde i lys av føringer fra FHI og DFS sine koronavettregler. Det vil bli gjort en ny vurdering i starten av juni, men frem til da gjelder følgende:

Jegertrening: På grunn av sterke begrensninger i hvordan jegertreningen må gjennomføres, samt tilgang på og hensyn til mannskaper, kan ikke Frogn og Drøbak gjennomføre jegertreninger slik vi hadde planlagt med. Vi kommer tilbake med en ny status på dette i starten av juni.

 Trening for seniorer: Inntil videre kan seniorer gjennomføre treninger med inntil 5 personer på standplass (inklusiv standplassleder). Det skal føres inn navn og kontaktinformasjon i treningsloggen som ligger på skytterhuset. Alle må ha med eget underlag. Koronavettreglene som er lenket til nedenfor gjelder, og vi ber om at skyttere som tenker å trene gir melding om dette på skytterlagets epostadresse.

 Trening på 100m: Rekrutter, Eldre rekrutter, juniorer, eldre juniorer, klasse NV og veteraner som ønsker å trene på 100m kan gjøre det med samme betingelser som seniorer. Det skal føres inn navn og kontaktinformasjon i treningsloggen som ligger på skytterhuset. Alle må ha med eget underlag. Det er ikke åpent for skyttere som må låne lagsutstyr og skyttere som er avhengig av hjelp for å gjennomføre skytingen. Koronavettreglene som er lenket til nedenfor gjelder, og vi ber om at skyttere som tenker å trene gir melding om dette på skytterlagets epostadresse.

 Trening på 15m: Alle som ønsker å trene på 15m kan gjøre det, med samme betingelser som seniorer. Det skal føres inn navn og kontaktinformasjon i treningsloggen som ligger på skytterhuset. Alle må ha med eget underlag. Det er ikke åpent for skyttere som må låne lagsutstyr og skyttere som er avhengig av hjelp for å gjennomføre skytingen. Koronavettreglene som er lenket til nedenfor gjelder, og vi ber om at skyttere som tenker å trene gir melding om dette på skytterlagets epostadresse.