Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frogn og Drøbak skytterlag
i Follo skyttersamlag

Statutter for Follocup

Statutter for Follocup

Her er statutter for Follocup for seniorer.

1. Det kan delta inntil 10 skyttere på hvert lag, hvorav de 5 beste teller (dog med de begrensninger som fremgår nedenfor)

2. Det skytes ordinært DFS 35-skudds mesterskapsprogram

3. Blant de fem tellende skyttere kan det maksimalt være tre 5. klasse-skyttere

4. Skyttere i klasse junior og eldre junior kan delta og skyter program som for klasse 3-5 og teller på linje med skyttere i klasse 3-4.

Skyttere i klassene V73, V65, V55, 2 og 1. klasse kan velge om de vil delta med programmet for V55 / 2. klasse, eller program som for klasse 3-5.

Imidlertid kan ikke mer enn en skytter som skyter V 55 / og 2. klasse-program være tellende (blant de fem) og en slik skytter teller i så fall på bekostning av en 5. klasse skytter. Skyttere fra de fem klassene kan imidlertid skyte program som for klasse 3-5 og er i så fall med å telle i klasse 3-4.

Det må alltid være minimum to skyttere som teller i klasse 3-4 (eller fra klassene V73, V65, V55, 2 og 1. klasse, junior skyter programmet som for klasse 3-5).

5. Det benyttes DFS tierregel til rangering. Dersom finalen skytes til slutt rangeres det som ved andre mesterskap med finale til slutt, altså ved DFS tierregel med utgangspunkt i omgangen. Dersom det allikevel står likt, skal det skytes om med de 5 tellende fra hvert lag. Program for evt. omskyting: 10 skudds omgang. DFS tierregel benyttes også i omskytingen. 

6. Skytterlagene kan delta med flere lag

7. Skytterlag som stiller med flere lag kan ikke benytte skyttere som har skutt på A-laget i senere eller samtidig runde på sitt B-lag (evt. C-lag osv). Det samme gjelder for eventuelle B-lag (disse kan ikke «gå ned» til C-lag) og tilsvarende videre. Skyttere kan dog «gå opp» fra f.eks. B-lag til A-lag i senere runder.

8. Det vil arrangeres en innledende runde hvor taperen går i B-cup og de andre fortsetter i A-cup. For begge cup-ene blir det arrangert finale samtidig i september på Frogn og Drøbak skytterlags bane.

9. Kun lag tilknyttet Follo skyttersamlag kan delta i Follo-cup.