Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frogn og Drøbak skytterlag
i Follo skyttersamlag

Jegertrening og smittevern

Reviderte regler for arrangement under coronapandemien gjør det mulig å gjennomføre treninger for jegere. Det er allikevel en del begrensninger som gjør at vi må gjennomføre treningene på en annen måte enn vi har gjort tidligere.

Forhåndspåmelding

For at vi som arrangør skal kunne ha kontroll over hvem som er tilstede, samt å få maksimalt ut av kapasiteten, må jegere som skal delta på jegertrening gjøre en påmelding på forhånd. Påmelding legges ut på våre hjemmesider, og er åpen søndag – tirsdag kl. 18:00 for skyting påfølgende onsdag. Ny påmelding for neste onsdag åpnes påfølgende søndag. Etter at du har meldt deg på, vil du få en e-post med oppmøtetid. Hvis du ikke møter til fastsatt tid, vil du miste muligheten til å skyte denne dagen.

 Vi vil prioritere de med størst behov

Miljødirektoratet har bestemt at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021 for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020, eller jegere som kan dokumentere avlagt skyteprøve på annen måte. Ut fra påmeldingene vil vi prioritere:

  • Jegere som har tatt jegerprøven nylig, og som derfor ikke har gyldig skyteprøve
  • Jegere som har nytt våpen
  • Betalende medlemmer av Frogn og Drøbak skytterlag

 

Smitteverntiltak

Hver skytter må ha med egen underlagsmatte/teppe til å ligge på. Det vil bli satt frem håndsprit som skal brukes før og etter skyting. Personer over 19 år som ikke tilhører samme husstand må holde minst 1m avstand til hverandre. På standplass blir det skyting bare på annenhver skive. Visitasjon av våpen må foretas av skytteren under oppsyn av standplassleder. Funksjonærer vil heller ikke ha anledning til å bistå skytterne med justering av skytestilling, siktemidler e.l.

Det er ikke salg av kaffe og vafler. Oppholdsrommet er heller ikke tilgjengelig. Det er derfor nødvendig å kle seg etter værforholdene. Det er kun påmeldte jegere som kan komme til treningene, eventuelle sjåfører og ledsagere kan ikke forlate parkeringsplassen.